seria Oeconomica

O nas

Czasopismo naukowe Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis seria Oeconomica publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej. Czasopismo jest kontynuacją Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis seria Oeconomica.

Na swoich łamach, czasopismo publikuje oryginalne prace naukowe w językach polskim i angielskim.

Artykuły naukowe są udostępniane na podstawie licencji CC-BY-NC 3.0 PL, w sposób otwarty na witrynie wydawcy, publikacje są dostępne w momencie opublikowania.

Czasopismo działa na zasadzie licencji open access i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu publikacji poprzez stronę internetową Wydawnictwa Uczelnianego ZUT.

Recenzje wykonywane są anonimowo dla recenzenta jak i autora(ów).

Redakcja prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Bieżące: Wydanie 353(95)2 2019

 

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., s. Oeconomica

ISSN 2081-0644; e-ISSN 2300-5386

MNiSW (2016): 9 pkt

DOI: 10.21005/oe

Licencja: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

Agro-Librex

ICV 2015: 75.54
ICV 2014: 68.64