seria Oeconomica

Dla Autorów

Wskazówki dla Autorów 

Oświadczenie 

Prześlij publikację 

Zaloguj się aby śledzić proces publikacji swojej pracy 

Opłata pokrywająca częściowo koszty wydania wynosi:

  • dla autorów z ZUT w Szczecinie – 300 zł,
  • dla autorów spoza ZUT w Szczecinie – 600 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Szczecin 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem: Publikacja artykułu w Folia Pomeranae… seria Oeconomica, Wydział Ekonomiczny.

Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., s. Oeconomica

ISSN 2081-0644; e-ISSN 2300-5386

MNiSW (2016): 9 pkt

DOI: 10.21005/oe

Licencja: CC-BY-NC 3.0 PL

Indeksowane przez:

Agro-Librex

ICV 2015: 75.54
ICV 2014: 68.64