seria Oeconomica

Wydanie 270(55) 2009

Oryginalne prace twórcze

Współpraca instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorstw na rzecz innowacji 

Bartłomiej Moszoro, Alberto Lozano Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila

Przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia jako dobra lekcja dla Polski 

Lucyna Orenkiewicz, Marta Czyżewska, Karolina Pado

Uczelnie wyższe jako przedsiębiorstwa 

Anna Wójtowicz-Dawid