seria Oeconomica

Wydanie 273(56) 2009

Oryginalne prace twórcze

Uczenie się - wybrane zagadnienia 

Magdalena Janowicz

Cechy rozpraw promocyjnych - wybrane problemy 

Zenon Królikowski

Efekty kształcenia i kompetencje w programach studiów 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Krytyka w procesie dydaktycznym 

Kamila Synak