seria Oeconomica

Wydanie 275(57) 2009

Oryginalne prace twórcze

Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej na Litwie do końca 2009 roku 

Irena Stanislava Bajoruniene, Ausra Pievaitiene, Ceslovas Christauskas

Księgowe ujęcie aktywów biologicznych 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk

Stosowanie metod estymacji przedziałowej w badaniach przyrodniczych i ekonomicznych 

Leonid Worobjow, Krzysztof Wisiński, Aleksandra Panfiorava