seria Oeconomica

Wydanie 280(59) 2010

Oryginalne prace twórcze

Logitowa analiza osób uzależnionych od środków psychoaktywnych 

Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła