seria Oeconomica

Wydanie 284(61) 2010

Oryginalne prace twórcze

Turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin nadmorskich w Polsce 

Anna Oleńczuk-Paszel, Maciej J. Nowak

Walory turystyczne wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Struktura i rodzaje wsparcia budżetowego dla rolnictwa na Białorusi 

Anatolij Sajganov, Bartosz Mickiewicz