seria Oeconomica

Wydanie 287(63) 2011

Oryginalne prace twórcze

Wykorzystanie map myśli w dydaktyce 

Magdalena Janowicz

Zasady oceny efektów kształcenia ? wybrane problemy 

Marzena Rydzewska-Włodarczyk