seria Oeconomica

Wydanie 288(64) 2011

Oryginalne prace twórcze

Eksplo jako forma turystyki alternatywnej  

Agata Balińska, Piotr Nowakowski

Po co turystyce polityka społeczna? 

Zbigniew Galor, Janusz Majewski

Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna 

Arkadiusz Niedziółka, Małgorzata Bogusz

Turystyka zdrowotna w gospodarstwie agroturystycznym 

Marlena Prochorowicz, Bogusław Stankiewicz

Postawy społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki wiejskiej 

Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka

Wieś jako obszar turystyki społecznej 

Andrzej Stasiak