seria Oeconomica

Wydanie 292(66) 2012

Oryginalne prace twórcze

Potencjał ekonomiczny województw – wybrane cechy w latach 1999–2009 

Zenon Królikowski, Bogusław Stankiewicz

Problemy akwizycji na rynku otwartych funduszy emerytalnych 

Elwira Leśna-Wierszołowicz