seria Oeconomica

Wydanie 294(67) 2012

Oryginalne prace twórcze

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych z rachunkowości 

Joanna Dynowska, Renata Burchart

Oczekiwania studentów i pracodawców w zakresie kształcenia na kierunkach ekonomia i zarządzanie 

Marta Iwanek, Magda Krzekotowska, Karolina Metynowska, Iwona Majchrzak, Marzena Rydzewska-Włodarczyk