seria Oeconomica

Wydanie 301(71) 2013

Oryginalne prace twórcze

Strategie współpracy sfery nauki i biznesu 

Tomasz Lipczyński

Jakość życia jako kategoria ekonomiczna 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Zmiana modelu finansowania parków narodowych 

Wojciech Zbaraszewski