seria Oeconomica

Wydanie 308(74)1 2014

Oryginalne prace twórcze

Turystyka w Szczecinie w odniesieniu do badań ankietowych 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska