seria Oeconomica

Wydanie 314(77)4 2014

Oryginalne prace twórcze

Wpływ mikropożyczek na gospodarkę i zatrudnienie w kraju będącym w stadium transformacji 

Guido Baldi, Vairis Sadovskis, Viktorija Šipilova

Strategie rozwoju w niemieckich przedsiębiorstwach 

Markus Kutscheid, Zuzana Kapsdorferová, Mária Kadlečíková

Znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym 

Elwira Leśna-Wierszołowicz

Wsparcie gospodarstw ekologicznych w opinii rolników 

Władysława Łuczka, Joanna Smoluk-Sikorska

Klastry społeczne a zarządzanie obszarami rolniczymi 

Alexander Turyanskiy, Alina Dobrunova

Trendy w zatrudnieniu w przemyśle leśnym na Łotwie 

Zinta Zālīte, Anda Zvaigzne, Inese Saulāja