seria Oeconomica

Wydanie 319(79)2 2015

Oryginalne prace twórcze

Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 

Grzegorz Bucior, Beata Zackiewicz-Brunke

Gry w nauczaniu ekonomii 

Adam Chmielewski, Michał Mijal

Publikacje naukowe czy dydaktyczne – artykuł dyskusyjny 

Stanisław Hońko, Łukasz Chojnowski

Edukacja w XXI wieku 

Grażyna Leśniewska

Edukacja w zakresie rachunkowości w Polsce 

Wioletta Turowska