seria Oeconomica

Wydanie 324(82)1 2016

Oryginalne prace twórcze

Aspekty społeczne, ekonomiczne i turystyczne pływania Masters 

Anna Goździejewska, Andrzej Skrzypczak, Zbigniew Wójcik

Programowanie rozwoju turystyki wodnej na przykładzie Szczecina 

Beata Meyer, Aleksander Panasiuk