seria Oeconomica

Wydanie 329(84)3 2016

Oryginalne prace twórcze

Konkurencyjność polski na światowym rynku turystycznym 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska