seria Oeconomica

Wydanie 331(85)4 2016

Oryginalne prace twórcze

Próba określenia samodzielności finansowej wybranych przedsiębiorstw w odniesieniu do wyników sektorowych 

Anna Czarny

Abstrakt. Pojęcie samodzielności finansowej przedsiębiorstwa oznacza prowadzenie działalności gospodarczej w większości na podstawie własnych wygospodarowanych środków pieniężnych. Celem artykułu jest przedstawienie występowania bądź braku samodzielności finansowej wybranych przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu określonych relacji finansowych. Na tej podstawie możliwe było wskazanie, w jakim stopniu przedsiębiorstwa były w stanie finansować swoją działalność z własnego kapitału i w jakim stopniu utrzymywały zdolność płatniczą. Do badań posłużyły wskaźniki finansowe, których obliczenie było uwarunkowane dostępnością danych liczbowych w odniesieniu do trzech płaszczyzn badań: z zastosowaniem danych liczbowych analizowanych przedsiębiorstw, danych GUS oraz opublikowanych wskaźników sektorowych. Na postawie badań stwierdzono, że przedsiębiorstwa, poza jednym wyjątkiem, nie były samodzielne finansowo. Ten wyjątek to przedsiębiorstwo, które w całym analizowanym okresie było jednoznacznie samodzielne finansowo. Podmiot ten jako jedyny wśród badanych charakteryzował się bezpieczeństwem finansowym, niskim stopniem utraty płynności finansowej i stabilnością finansową, co dla odbiorców zewnętrznych może stanowić podstawę podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Tendencje w produkcji wyrobów piekarniczych na przykładzie Spółdzielni Produkcyjnej „Tosta” 

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel