seria Oeconomica

Wydanie 335(87)2 2017

Oryginalne prace twórcze

Modelowanie danych w tworzeniu symulacyjnej gry budżetowej 

Tomasz Dyczkowski, Zdzisław Kes

Wybrane aspekty uczenia się. Wyniki badań 

Magdalena Janowicz

Zastosowanie gry symulacyjnej w nauczaniu budżetowania na uczelni 

Zdzisław Kes, Tomasz Dyczkowski

Wykorzystanie metod pracy grupowej w nauczaniu 

Marcin Kowalewski, Piotr Głowicki

Autorytet nauczycieli akademickich według opinii studentów 

Iwona Majchrzak, Anna Zbaraszewska

Wykorzystanie metody WebQuest na zajęciach z zakresu strategii podatkowych 

Bożena Nadolna, Marzena Rydzewska-Włodarczyk